Trump handler tvetydigt med hensyn til delstaternes rettigheder

For tre dage siden, annoncerede Trump-administrationen, at den ville tilbagekalde Obamas retningslinier vedrørende transkønnedes toiletvalg i offentlige skoler. Sean Spicer, talsmand for det Hvide Hus, udtalte, at præsidenten hele tiden havde gjort det klart, at han ville kæmpe for de enkelte delstaters rettigheder. Dette er helt i tråd med republikanske kerneværdier – mere magt væk fra staten og over i hænderne på de enkelte delstater. Dette synspunkt har Trump dog ikke helt, når det kommer til brugen af  marihuana. Trump har tidligere udtalt, at han mener, at brugen af medicinsk marihuana skal være op til delstaterne. Det mener han stadig, men nu angriber Trump delstaternes egenbestemmelse når det kommer til anden brug af marihuana. Medicinsk brug af marihuana er lovligt i 28 delstater, almindelig brug er lovligt i 8 delstater. Nu ser det ud til, Trump vil lave føderale regler omkring brugen af marihuana til ikke-medicinsk forbrug.

Men når det kommer til transkønnedes toiletvalg mener Trump, at det er bedre at lade det være op til den enkelte delstat at beslutte.

For ni måneder siden sendte justitsministeriet en 25-sider lang folder af sted til landets skoler. Beskeden var simpel: Alle USA’s skoler skal tillade elever at benytte sig af det toilet, der stemmer overens med den enkeltes kønsidentitet. Obama-administrationen ønskede hermed at gøre op med det daværende nye love fra North Carolina, der påbød elever at bruge det toilet, der passede med ens køn på dåbsattesten.

Med disse foldere og føderale indblanding i delstaternes lovgivning, prøvede Obama at gøre op med krænkelsen af borgers rettigheder, da “ønsket om at efterkomme andres utilpashed ved adgangen til toiletter, ikke kan retfærdiggøre en politik der målrettet udstiller, og er til ulempe for, en bestemt gruppe elever”. Obama-adminitrationen forsøgte hermed at beskytte en minoritetsgruppe, så ingen blev udsat for vold eller chikane. Samtidig truede Obama-administrationen skoler, der brød direktivet, med at de ville miste den offentlige støtte. Mange borgerrettighedskæmpere så det som en stor sejr.

Efterfølgende gik 13 delstater straks rettens vej. De fik rettens ord for, Obamas direktiv ikke var helt i overensstemmelse med loven, og ikke juridisk bindende. Kort tid efter blev Gavin Grimm – en transkønnet dreng – forbudt at bruge drengetoilettet på sin skole, i staten Virginia. Den 17-årige Grimm fra Gloucester High School har sagsøgt skolesystemet i sin hjemstat Virginia, fordi han er blevet nægtet drengetoilettet på skolen.


På Gavins fødselsattest står der nemlig, at Grimm er en pige. Han har sidenhen skiftet køn og navn. Gavin blev nægtet at benytte sig af drengetoilettet, efter nogle forældre havde klaget over, at skolen havde givet ham lov til at bruge det toilet, der matchede hans kønsidentitet. Herefter besluttede skolebestyrelsen så, at eleverne skulle benytte de toiletter, der svarede til det køn, der står på fødselsattesten.

Sagen skal for højesteret den 28.marts.

Mange LGBT-folk og borgerrettighedskæmpere er nu ude med riven efter Trump, der, ifølge kritikkerne, ikke holder sit valgløfte om at beskytte netop denne gruppe. De konservative jubler til gengæld. For det første vælger Trump at føre god republikansk politik, ved at give delstaterne retten til at lovgive på området som de finder rigtigt, samtidig er mange kristne Trump-støtter glade for, at integrationen af drenge og piger, ikke finder sted på skolernes toiletter. Det er vigtigt at pointere, at Trump egentlig ikke siger, at transkønnede ikke må benytte det toilet, som de finder passende. Trump-administrationen udtaler bl.a. at det stadig ikke er okay at diskriminere pga. sex, køn, transkøn, race eller religion, og at alle LGBT-folk skal kunne have samme adgang til skoler og uddannelse. Det Trump gør er, at give delstaterne lov til at bestemme, hvordan adgangen til toiletterne på skolerne kan benyttes og af hvem.

Dernæst skal man også huske, at det ikke er præsidenten, der bestemmer hvad der er lovligt eller ulovligt. Det er domstolene, der gør det. Domstolene har indtil videre sagt, at Obamas direktiv, der pålagde alle landets skoler at give fri adgang til toiletterne, ikke var udført korrekt, og ikke helt i overensstemmelse med loven. Nu kan man blot afvente Gavins sag, og se hvad højesteret ender ud med. Trump eller Obama, frit toiletvalg eller ej, det er nu engang domstolene, der bestemmer hvad der er lovligt og hvad der strider imod forfatningen og landets andre love.

En fin sag for Trump, der symbolsk uddelegerer magten til delstaterne, lige inden højesteret dømmer i sagen. På den måde, har Trump vist sig som en god republikaner, og hvis højesteret ikke giver Gavin medhold, kan Trump ikke bebrejdes den eventuelle fortsatte diskrimination, der kan fortsætte i visse stater, og på visse skoler.

Go Trump – det er en vindersag, næsten uanset hvordan man vender og drejer det.

Der findes omkring 150.000 unge i USA der identificerer sig som transkønnede.

Tags

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Læs også

Back to top button
Close